เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน บินตรงกุ้ยหลิน น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว 6วัน 5คืน เขางวงช้าง เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง อุทยานหมิงซื่อ ถ้ำน้ำแข็งหลงกง น้ำตกเต๋อเทียน ถนนคนเดิน ตงซีเซี่ยง เมืองลับแล ประตูเมืองโบราณกู่หนานเหมิน โชว์ Dream Like Lijiang

รหัสทัวร์

CN_VZ00124

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 เม.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

18,900฿

13-18

20,900฿

20-25

20,900฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

17,999฿

03-08

17,999฿

10-15

17,999฿

17-22

ก.ย. 67

18,900฿

14-19

18,900฿

28-03ต.ค.

ต.ค. 67

19,900฿

12-17

19,900฿

19-24

19,900฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

20,900

21,900

21,900

4,500

-

-

30

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

20,900

21,900

21,900

4,500

-

-

30

03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

17,999

18,900

18,900

4,500

-

-

30

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

17,999

18,900

18,900

4,500

-

-

30

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

17,999

18,900

18,900

4,500

-

-

30

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

18,900

19,900

19,900

4,500

-

-

30

28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

18,900

19,900

19,900

4,500

-

-

30

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

19,900

20,900

20,900

4,500

-

-

30

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

19,900

20,900

20,900

4,500

-

-

30

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

19,900

20,900

20,900

4,500

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

Day : 2

เมืองกุ้ยหลิน –นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหนานหนิง – อุทยานหมิงซื่อ - ถ้ำน้ำแข็งหลงกง

Day : 3

น้ำตกเต๋อเทียน – นั่งรถผ่านชมวิวภูเขาที่สวยที่สุดในเมืองจีน –เมืองกุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน

Day : 4

เมืองกุ้ยหลิน–ศูนย์จำหน่ายหยก– เขางวงช้าง–เมืองหยางซั่ว –ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง – ถนนฝรั่ง (ซีเจีย)

Day : 5

เมืองหยางซั่ว–เมืองลับแล–ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม–เมืองโบราณต้าซวี – โชว์ Dream Like Lijiang

Day : 6

เมืองกุ้ยหลิน– ประตูเมืองโบราณกู่หนานเหมิน –ศูนย์แพทย์แผนจีน –พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา – บินกลับกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง