เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวตุรกี ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้ทรอย ชานัคคาเล่ ปามุคคาเล่ นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานชารายคัปปาโดเกีย เกอเรเม่ หุบเซานกพิราบ หุบเซาอุชิซาร์ นครได้ดินซาดัค ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก ชาฟรานโบลู ทะเลสาบโกลจุก ตลาดสไปร์ท จตุรัสทักชิม เที่ยวย่านบาลัท หอคอยกาลาตา

รหัสทัวร์

TR_T500008

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

11 พ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

31,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

ก.ค. 67

31,555฿

06-14

31,555฿

13-21

32,999฿

20-28

34,999฿

27-04ส.ค.

ส.ค. 67

31,999฿

03-11

34,999฿

10-18

31,999฿

17-25

32,999฿

24-01ก.ย.

32,999฿

31-08ก.ย.

ก.ย. 67

32,999฿

07-15

32,999฿

14-22

32,999฿

21-29

32,999฿

28-06ต.ค.

ต.ค. 67

35,999฿

05-13

35,999฿

12-20

35,999฿

19-27

พ.ย. 67

33,999฿

02-10

33,999฿

09-17

33,999฿

16-24

34,999฿

23-01ธ.ค.

39,999฿

30-08ธ.ค.

ธ.ค. 67

39,999฿

07-15

37,999฿

14-22

38,999฿

21-29

45,999฿

28-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

27 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

34,999

34,999

34,999

10,900

20,555

20,900

35

03 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

31,999

31,999

31,999

10,900

20,555

20,900

35

10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

34,999

34,999

34,999

10,900

20,555

20,900

35

17 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

31,999

31,999

31,999

10,900

20,555

20,900

35

24 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

31 ส.ค. 67 - 08 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

07 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

28 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

10,900

20,555

20,900

35

05 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

10,900

20,555

20,900

35

12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

10,900

20,555

20,900

35

19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

35,999

35,999

35,999

10,900

20,555

20,900

35

02 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

33,999

33,999

33,999

10,900

20,555

20,900

35

09 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

33,999

33,999

33,999

10,900

20,555

20,900

35

16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

33,999

33,999

33,999

10,900

20,555

20,900

35

23 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

34,999

34,999

34,999

10,900

20,555

20,900

35

30 พ.ย. 67 - 08 ธ.ค. 67

39,999

39,999

39,999

10,900

20,555

20,900

35

07 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

39,999

39,999

39,999

10,900

20,555

20,900

35

14 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

10,900

20,555

20,900

35

21 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

38,999

38,999

38,999

10,900

20,555

20,900

35

28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

45,999

45,999

45,999

10,900

20,555

20,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแอชกาบัท - สนามบินอิสตันบูล

Day : 2

เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง

Day : 3

เมืองปามุคคาเล่ - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

Day : 4

ร้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย

Day : 5

*OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - โรงงานทอพรมสไตล์ตุรกี – จุดชมวิวเกอเรเม่ - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก - นครใต้ดินซาดัค - โรงงานอัญมณีประจำถิ่น - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอว

Day : 6

เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - เมืองเก่าซาฟรานโบลู

Day : 7

เมืองซาฟรานโบลู - ร้านYWMENCEILER - ทะเลสาบโกจุก - เมืองอิสตันบลู - ตลาดสไปร์ท - จัตุรัสทักซิม - ISTIKLAL STREET

Day : 8

เมืองอิสตันบลู - มัสยิดซิวเลย์มานีเย - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - กาลาตา พอร์ต -สนามบินแอชกาบัท - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 9

ท่าอากาศยานแอชกาบัท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง