เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7วัน 6คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7วัน 6คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7วัน 6คืน (TG)

เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7วัน 6คืน ชม 4 มรดกโลก สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์ทิเบต / โชว์ง้อไบ๊

รหัสทัวร์

CN_TG00140

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

39,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ย. 67

39,999฿

03-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

39,999

39,999

39,999

6,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู

Day : 2

เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้นและรถแบตเตอรี่) – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) – โชว์ทิเบต

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

Day : 5

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊ – โชว์ง้อไบ๊

Day : 6

ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นลง + รถอุทยาน) – เฉิงตู

Day : 7

ถนนโบราณจินหลี่ – เฉิงตู – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง