เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9 วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9 วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9 วัน 7คืน (TK)

เที่ยวตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9 วัน 7คืน สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้จำลอง เมืองทรอย ชานัคคาเล่ ปามุคคาเล่ นครเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย จุดแวะพักคาราวานชาราย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย นครได้ดินซาดัค ลานสกีภูเขาเออร์ซีเยส หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส ทะเลสาบเกลือ อิสตันบูล จตุรัสทักชิม ตลาดสไปร์ท ย่านบาลัก หอคอยกาลาตา

รหัสทัวร์

TR_TK00249

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

12 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

45,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ธ.ค. 67

45,555฿

12-20

55,555฿

28-05ม.ค.

54,555฿

29-06ม.ค.

54,555฿

30-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

45,555

45,555

45,555

9,900

19,900

28,900

25

28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

55,555

55,555

55,555

11,900

19,900

30,900

25

29 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

54,555

54,555

54,555

11,900

19,900

30,900

25

30 ธ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

54,555

54,555

54,555

11,900

19,900

30,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปร์ท

Day : 2

เมืองอังการา - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก

Day : 3

ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค

Day : 4

*OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส - สกีรีสอร์ท ภูเขาเออร์ซีเยส

Day : 5

*OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่

Day : 6

เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองชานัคคาเล่

Day : 7

ชมม้าไม้จำลอง - เมืองอิสตันบูล - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม

Day : 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล

Day : 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง