เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน 4คืน (FD)

เที่ยวจีน Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน 4คืน ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว ไหว้พระขอพร วัดเหวินซู วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก เดินเล่นถนนคนเดินสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนไท่กู่หลี่ ถนนชุนซี

รหัสทัวร์

CN_FD00193

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ย. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ย. 67

17,888฿

05-10

17,888฿

13-18

18,888฿

21-26

ต.ค. 67

19,888฿

10-15

20,888฿

11-16

20,888฿

12-17

19,888฿

18-26

19,888฿

19-27

20,888฿

23-28

20,888฿

25-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

6,500

6,000

-

20

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

6,500

6,000

-

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

18,888

18,888

18,888

6,500

6,000

-

20

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

6,500

6,000

-

20

11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

20,888

20,888

20,888

6,500

6,000

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

20,888

20,888

20,888

6,500

6,000

-

20

18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

6,500

6,000

-

20

19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

6,500

6,000

-

20

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

20,888

20,888

20,888

6,500

6,000

-

20

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

20,888

20,888

20,888

6,500

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - นครเฉิงตู - เข้าสู่ที่พัก - อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เขาสี่ดรุณี

Day : 3

เขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) – เมืองตูเจียงเอี้ยน

Day : 4

เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยา - ร้านหยก - นครเฉิงตู – วัดเหวินซู - ซอยกว้างซอยแคบ – ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 5

นครเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่

Day : 6

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง