เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฝูหรงเจิ้น หยีชาง 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฝูหรงเจิ้น หยีชาง 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฝูหรงเจิ้น หยีชาง 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฝูหรงเจิ้น หยีชาง 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเงื่อนสามผา เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น สวนดอกท้อ ประตูสวรรค์ กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน สะพานแขวนไอ่จ้าย

รหัสทัวร์

CN_QW00026

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

16 มิ.ย. 67 - 28 ส.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qingdao Airlines

ก.ค. 67

10,999฿

07-12

10,999฿

10-15

10,999฿

14-19

10,999฿

28-02ส.ค.

10,999฿

31-05ส.ค.

ส.ค. 67

10,999฿

04-09

10,999฿

07-12

10,999฿

11-16

10,999฿

14-19

10,999฿

18-23

10,999฿

21-26

10,999฿

25-29

10,999฿

28-02ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

10,999

10,999

15,900

5,000

7,000

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชัง

Day : 2

ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน – สวนดอกท้อ – จางเจียเจี้ย

Day : 3

จางเจียเจี้ย–ศูนย์สมุนไพรจีน-ผลิตภัณฑ์ยางพารา–กระเช้าขึ้น-ลง เทียนเหมินซาน รวมค่าบัตรทุกอย่าง ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – บันไดเลื่อนทะลุเขา – (เลือกซื้อโปรแกรมเสริม โชว์จิ้งจอกขาว)

Day : 4

จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย –อุทยานไอ่จ้าย-เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

Day : 5

เมืองจางเจียเจี้ย -เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริมออฟชั่น อุทยานอวตารจุดชมวิวจินเปียนซี–ชมจุดชมวิวลิฟท์แก้ว ร้านหยก- ร้านใบชา – เดินทางกลับเมืองหยีชัง

Day : 6

เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง