เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

Hotline

098-283-6859

เราช่วยคุณได้

bigdreamtravel

Travel License : 11/12109

หน้าแรก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์

รหัสทัวร์

EU_EK00027

ประเทศ

ยุโรปตะวันออก

กำหนดการเดินทาง

22 ก.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

95,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

109,999฿

22-29

ส.ค. 67

109,999฿

11-18

ก.ย. 67

105,999฿

22-29

ต.ค. 67

109,999฿

07-14

109,999฿

08-15

109,999฿

17-24

109,999฿

21-28

พ.ย. 67

95,999฿

17-24

95,999฿

24-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

109,999฿

04-11

109,999฿

06-13

109,999฿

08-15

109,999฿

27-03ม.ค.

109,999฿

28-04ม.ค.

109,999฿

29-05ม.ค.

109,999฿

30-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

105,999

105,999

104,999

14,900

-

-

26

07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

08 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

95,999

95,999

94,999

14,900

-

-

26

24 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

95,999

95,999

94,999

14,900

-

-

26

04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

06 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

08 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

109,999

109,999

108,999

14,900

-

-

26

27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

109,999

109,999

108,999

17,000

-

-

26

28 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

109,999

109,999

108,999

17,000

-

-

26

29 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

109,999

109,999

108,999

17,000

-

-

26

30 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

109,999

109,999

108,999

17,000

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค ( - / - / - )

Day : 2

มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ( เช้า / กลางวัน / เย็น )

Day : 3

เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์ (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

Day : 4

เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 5

ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา (เช้า/ กลางวัน/เย็น)

Day : 6

Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ (เช้า/-/เย็น)

Day : 7

บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา (เช้า/ กลางวัน / - )

Day : 8

สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง